ΚΑΠΑΡΗ ΚΑΡΔΕΡΙΝΑ ΙΚΕ

ΚΑΠΑΡΗ ΚΑΡΔΕΡΙΝΑ ΙΚΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΚΑΠΑΡΗ ΚΑΡΔΕΡΙΝΑ ΙΚΕ

Διακριτικός Τίτλος: ΚΑΠΑΡΗ ΚΑΡΔΕΡΙΝΑ

Διεύθυνση: Ακάμαντος 28, 11851 Αθήνα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 148557903000

ΑΦΜ: 801077851

Έγγραφα Δημοσιότητας

Πρακτικό ΓΣ

Τροποποίηση Καταστατικού

Ανακοίνωση και Καταστατικό Σύστασης